Wilt u een artikel schrijven voor HTK? Neem dan contact op met de redactie (redactie@historischtijdschriftkrimpenerwaard.nl).

Een artikel in HTK is gebaseerd op eigen onderzoek en legt verbanden met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel dient lezenswaardig te zijn voor een breed publiek.

Meer informatie over de richtlijnen volgt snel.